SERVIS: Rady pro kapely

Informační servis pro kapely: rady

24. února 2010 v 16:00 | Admin

Následující článek byl psán jako práce na ESF MU. Téma je jasné: "Jak manažovat kapelu?" Je to zaměřeno na brněnské reálie, ale většina informací je všeobecná. Autorem článku je Michal Kosmonaut Šimíček. Exluzivně publikován jen na stránce "Brněnské hudební scény". Věříme, že informace zde popsané se vám budou hodit.

Kulturní, organizační a ekonomický management hudební skupiny

Chci se věnovat tématu, které se týká managementu amatérských a poloprofesionálních hudebních skupin.Vycházím z osobních zkušeností s manažerstvím vlastní skupiny, organizací hudebních přehlídek či festivalů (např. Brněnská hudební scéna, Písnička pro Brno atd.) a též z celkové znalosti problematiky. Kvůli zájmu o toto téma jsem se rozhodl studovat obor Management v kultuře na Masarykové Univerzitě. Práce je také sondou do aktuálního stavu dění v této oblasti platnou pro roky 2009/2010. Některé konkrétní věci lze nahlížet či řešit z několika možných hledisek, v této práci je však převážně vybraná jedna cesta, která se jeví jako nejfunkčnější v celém procesu či z hlediska úspěšného vyzkoušení v praxi. Na kolik se práce snaží být co nejvíce komplexní, mohou být určité aspekty opomenuty nebo zpracovány úspornější formou než jiné. Toto vychází z mého subjektivního pohledu na problematiku. V druhém plánu může práce sloužit jako manuál pro možné následování. V určitých aspektech je práce využitelná i pro další kulturní činnost převážně na amatérské úrovni (divadelní, literární atd.), která však může a chce vést k profesionalizaci. Vybudované vazby či získané informace lze využít i v lepší orientaci v ryze profesionálním prostředí.

Úvod

Co všechno lze udělat pro kvalitní fungování skupiny a její propagaci? Jaké jsou podmínky pro koncertní činnost v Brně? Jak postupovat při snaze zprofesionalizovat hudební skupinu a jaké cesty k tomu využít? Na tyto a další otázky se pokusím v eseji odpovědět i s konkrétními příklady.
Po roce 1989 se demokratizací společnosti vytvořily podmínky pro svobodné aktivity v oblasti kultury. To přineslo i do hudebního odvětví velké množství příležitostí pro využití uměleckého potenciálu. Vzniklo bezpočet ryze hudebních médií, festivalů, soutěží, ve kterých je možné se prezentovat. Zvláště na začátku devadesátých let byla velká poptávka po muzice různorodých žánrů a svým způsobem se dá říci, že se chodilo prakticky na vše. Nabídka ještě nebyla tak přesycená a cílená. Postupem času se začalo nabízet čím dál tím více možností trávení volného času. Pro většinu lidí pracujících v prosperující tržní ekonomice se stal volný čas velmi drahocenný. Začali si vybírat jen to, o co opravdu stáli.

Bylo již těžké zaujmout široké spektrum eventuálních posluchačů. Vznik vyhraněných žánrových festivalů byl v podstatě jasným vývojem kopírující stejný trend v celé společnosti. V současné době je možností seberealizování se v hudbě stále mnoho, ale čím dál těžší je i s dobrou muzikou vejít do povědomí veřejnosti, což je prvotním předpokladem pro to začít se hudbou živit a uživit. V dnešní době je samozřejmě díky internetu snazší cesta k informacím potažmo i k hudbě a existuje řada tzv. komunitních serverů (myspace.cz, bandzone.cz atd.), které si vysloveně na hledání nových tváří vytváří obchodní image. Internet však pomůže jen tehdy pokud nabízený "produkt" je kvalitní (dobrá hudba) a atraktivně podaný. Pokud nejsou tyto podmínky splněny, nemůžeme věřit, že je internet všemocný. I prezentování kvality však potřebuje účinnou strategii a promyšlený postup nabídky. Samozřejmě největším podpůrným prvkem, který zvyšuje šance na úspěch je dostatek financí, ale těch je v celé oblasti kultury nedostatek. Představa, že by si neznámá leč kvalitní kapela zažádala o peníze Ministerstvo kultury či Evropskou unii, které by pak využila pro svou kulturní činnost (propagaci, natočení desky atd.) je stále nereálná. Na řadu přichází sponzor či použití vlastních finančních nákladů. Využití té druhé možnosti je alespoň v naprostém začátku nutností. Nelze někoho zaujmout, pokud nejste o kvalitě své věci přesvědčeni a tomu musíte (i finančně) něco obětovat. Dobrou zprávou je, že poptávka po dobré muzice stále je, jen najít tu správnou cestu k posluchači.


1. Konkrétní možnosti hudební prezentace v Brně

Brněnské publikum je poměrně vděčné. Jeho větší část tvoři studenti z velkého počtu Vysokých škol, které v Brně sídlí (MU, VUT atd.). Mladé publikum je ochotné experimentovat, má dostatek času a hlavně chuť objevovat. Pro organizátory akcí z toho plynou i nevýhody. Např. není dobré zvolit pro konání větších akcí měsíce leden a červen, protože na většině škol probíhá zkouškové období, které i když se to nezdá, odrazuje od návštěv kulturních akcí. Méně problémové jsou víkendy, protože řada brněnských studentů neopouští Brno (problém týkající se odjezdu studentů pryč z města na víkendy má třeba Olomouc).

Možnosti pořádání koncertů hudebních skupin v Brně jsou relativně hojné. Ale co se týče amatérské scény, je výběr horší. Prestižní brněnské kluby a scény (např. Fléda, Musilka, Metro, Stará Pekárna, Semilasso, Šelepka atd.) s dobrým zvukem a širší propagací, jsou i pro poloprefisionální kapely často nedostupné. Samozřejmě, že si lze jejich prostory pronajmout, ale náklady jsou tak horentní, že konání akce je zde více než rizikové a nesetkává se s úspěchem. Dalším problémem je přísná dramaturgie těchto klubů a ač se prezentují jako výběrově otevřené, mnohdy sázejí jen na jistotu bez vlastního přínosu něco objevit a prosadit. Jejich snaha je samozřejmě pochopitelná. Je to především naplnění komerčního aspektu jejich činnosti, proto sázejí na známá jména (Semilasso, Šelepka) i na starší osvědčené české legendy (Musilka) a zahraniční hosty (Fléda). Alternativnější výběr hudebních účinkujících nabízí z těchto prestižních klubů snad jen Stará pekárna, ale ta navíc upřednostňuje osobní vazby na spřátelené hudebníky. Proto i zde je problém si zahrát.

Z mladých kapel se v Brně nejvíce uplatní z hlediska možnosti vystupovat, ty které se orientují na tvrdší muziku (rock, metal atd.). Klubů s tímto zaměřením je v Brně celkově nejvíce (např. Melodka, Muzak, Mandragora, Rsc, Bigbít, 100 watt atd.). V těchto klubech jsou většinou přijatelné podmínky pro pronájem a k dispozici i klubový zvukař. Alternativní kapely mohou také využít řadu scén (např. Skleněná louka, Desert, Boro atd.), stejně tak jazzová tělesa (např. Kouřící králík, Jazzová kavárna v Místodržitelském paláci atd.) a dokonce i vyznavači šansonu mají své prostory (Divadlo šansonu). Překvapivě malé možnosti k vystupování mají folková tělesa, protože žádný brněnský klub neupřednostňuje tento žánr a tyto kapely musí hrát v místech, která jsou zažitá pro jiný styl. Výjimku tvoří snad jen klub Leitnerka, který je však často nevyhovující pro složitou domluvu s provozovateli.

Možnost prezentovat svou tvorbu lze i v pronajatých prostorách Brněnského kulturního centra (BKC), který je podporován i kvalitní propagací (např. Ernův sál na Staré radnici, Sál Břetislava Bakaly atd.). Dál ve skoro každé brněnské městské části je k pronájmu kulturní dům vhodný k pořádání akcí a i některá divadla jsou ochotna zapůjčit své prostory (např. Divadlo Barka atd.).
Pokud už využijete pro svou akci jakýkoliv z těchto klubů, je nutné zajímat se o podrobnosti a hlavně sepsat řádnou smlouvu, která řádně určí vaše práva a povinnosti. Samotné organizaci koncertu se věnuji dále ve své práci.

2. Organizace a příprava koncertu

V následujícím oddílu bych chtěl konkrétně popsat jednotlivé kroky při samotné organizaci koncertu. Mírně zůstaneme nadále zaměřeni na oblast města Brna, ale většina informací je využitelná pro jakékoliv město či kraj. Brněnské prostředí je použito hlavně jako příklady konkrétních reálií pro představu. Všechny následující údaje může využít manager skupiny či samotní členové kapely při organizaci koncertu skupiny, hudební přehlídky či festivalu, ale základ je využitelný i pro akce týkající se ostatních druhů umění, ale i ryzí komerce. Jednotlivému koncertu musí předcházet systematická příprava a kvalitní prezentace. Základem jsou dobré a informativní webové stránky skupiny či projektu. Nashromáždění kontaktů na posluchače, kluby a média. Také je důležité si uvědomit svou cenu na trhu. Za jaký honorář jste ochotni vystupovat či kolik peněz si budete účtovat za cestovné (obvyklá cena je 7 Kč/1 km). Všechna tato předběžná příprava vám pomůže nejen při organizaci jediného koncertu či akce, ale při celkovém managementu skupiny.

I. Vybrání vhodného termínu

V prvé řadě je potřeba navštívit či nějakým způsobem kontaktovat majitele klubu či managera klubu a to již s konkrétní představou, který termín by pro vás byl výhodný. Přichystejte si raději dvě alternativy. Musí to být samozřejmě alespoň s měsíčním předstihem a je potřeba schválit datum všemi členy kapely. S sebou si vezměte též vaši nahrávku, protože někteří provozovatelé si ji chtějí předem poslechnout a pak teprve souhlasí s koncertem.

II. Dohoda s majitelem klubu

Dohoda s majitelem klubu obsahuje domluvu: o termínu, pronájmu, zvučení akce, propagaci, také začátku a konci akce. Ostatní věci už vyplývají z této dohody. Pokud klub nemá zvukaře, musíte jej domluvit sami. To stejné pro Vás plyne pokud se zdá, že klubový zvukař je příliš drahý. V tomto případě můžete doporučit svého. Obvyklá cena čtyř hodinového zvučení i s přípravou aparátu je cca 3000,- Kč. Můžete samozřejmě domluvit zvučení v ceně od 1500,- až do desítek tisíc Kč. Cena ne vždy rozhoduje o kvalitách zvukaře a funkčnosti jeho techniky. Propagace konkrétní akce též záleží na domluvě. Kluby většinou mají nějaký systém jak informují o svém programu, ale je potřeba jej podpořit i svými prostředky. Pokud totiž klub svůj závazek nedodrží (stává se to), a plakáty nevylepí či o akci vůbec neinformuje, pro vás z toho plyne jediné a to, že svou akci nezaplatíte a proděláte. Začátek akce je orientační a důležitý je jen dohodnutý konec. S pravidla si klub určí v kolik má akce skončit. Vyplývá to z toho jaké má klub odhlučnění koncertních prostor a jestli leží v obydlené městské zástavbě.

III. Vlastní podpůrná propagace koncertu

O koncertě je potřeba informovat systematicky a promyšleně. Obvykle je vše samozřejmě ovlivněno tím, kolik máte k dispozici peněz. Hovoříme-li o účinné propagaci, na kterou ale není příliš finančních prostředků, můžete postupovat tímto způsobem:

- Informujte o koncertu s předstihem na svých internetových stránkách a též přidejte důležité informace o tom, kde přesně klub je a co posluchače čeká. Můžete doplnit odkaz na hudbu eventuálních hostů či zdůraznit čím je vaše akce výjimečná.

- Internet
umožňuje další možnosti levné propagace. Rozesílání e-mailů na adresy, které máte od svých posluchačů či příznivců a též rozesílání pozvánek pomocí sms zpráv je v některých případech účinné. Databázi těchto kontaktů je nutno cílevědomě budovat. Snažte se však nepřekročit hranici únosnosti a nepředimenzujte počet zpráv. V e-mailové komunikaci je vhodné se dotázat příjemce, jestli stojí o zasílání takovýchto zpráv na další koncerty či jiné pořady. Kromě toho rozhodně využijte i různých hudebních serverů a stránek, které informují o kulturních akcích ve vašem regionu a napište jim o vaší akci. Využijte k tomu kvalitně zpracovanou a bezchybnou tiskovou zprávu. Nerozesílejte ji do médií hromadně a anonymně. Větší efektivnosti dosáhnete osobním kontaktem a cíleným přístupem. Při kontaktu s médii (např. webové stránky, noviny, časopisy, rádia atd.) nezapomeňte zaslat či předat, tzv. promo text o účinkujících či o vaší kapele. Vyplatí se k tomu dodat i vhodnou fotografii, která může doplnit tématický článek, který o vaší akci případně zveřejní např. regionální přílohy novin (např. Deník, regionální vydání MF Dnes a Lidových novin atd.).

Některá oslovená média se mohou stát partnery akce. Z tohoto partnerství vyplývá řada výhod. Většinou je na bázi výměny odkazů na webových stránkách či umístění loga na vaší akci a to výměnou za reklamní prostor zdarma např. v jejich vysílání (v případě rádií). Konkrétně na Brněnsku je i řada regionálních televizí, které mohou po domluvě zajistit záznam či přenos z vaší akce (BTV, RTA atd.). Záznamy z akcí ve specializovaných pořadech dělalo donedávna i televizní studio České televize - Brno ( pořad Na moll, Blues ze Staré pekárny atd.).

- Dalším prvkem, na který byste neměli zapomenout při propagaci akce a tedy i zviditelnění kapely, je řada kulturních přehledů (např. Kam, Brněnsko, Metropolis, Kult atd.). Většina těchto přehledů je volně distribuována přímo do klubů, hospod, restaurací a kin, proto se dostane k široké skupině potenciálních posluchačů. Do některých lze dodávat jen placenou inzerci, ale některým jde o komplexní zpravodajství a začlení jakýkoliv odkaz zdarma.

- Důležitá je samozřejmě i tradiční forma propagace, kterou jsou plakáty či letáčky informující o akci. Agentura KIC nabízí (samozřejmě ne jako jediná v Brně) množství ploch k výlepu
a zhotoví i samotný plakát. Finančně jde o únosnou formu propagace, ceník je dostupný na internetu. Největším pronajímatelem plakátovacích ploch v celé ČR je firma Rengl s.r.o., a to i v Brně. Při použití plakátů jako hlavního propagačního trumfu, pamatujte, že tzv. "černý" výlep není legální. Řešením je najít si plochy, které nejsou ničím omezeny a přitom je uvidí množství lidí. Takováto místa skýtají např. hudební kluby a hlavně nástěnky na středních a vysokých školách.

IV.
Koncert

Pokud jsou všichni členové na místě v ujednaný čas, čeká se na zvukaře a nastává čas zvučení. Zkouší se akustika prostoru i odposlechy pro muzikanty. V této době řešíte poslední organizační záležitosti s majitelem klubu a podepisujete poslední smlouvy o pronájmu. Pokud je akce řádně nahlášena u OSA (Ochranný svaz autorů) a i o jejím konání ví magistrát města, nebrání nic tomu, aby koncert proběhnul. Poplatek organizaci OSA se platí bez výjimky. Nemusí se tedy jednat o umělce, který je u této organizace zaregistrován jako autor nebo produkuje převzatou hudbu. Stačí pouze, že provozujete hudební činnost pro veřejnost. Tento poplatek se řeší paušálně a většina klubů a scén jej odvádí měsíčně, takže pokryje i vaši akci, doporučuji se ale o této skutečnosti u majitele či provozního klubu informovat. OSA má i alternativu ve formě organizace SNA (Svaz nezávislých autorů). Co se týče povinnosti vůči magistrátu města, tak donedávna byla povinnost odvádět určitou část vstupného za každého návštěvníka akce.

V. Ukončení akce

Koncert skončil. Návštěvnost byla relativně vysoká, ale teď, když zvukař už začíná balit zvukovou aparaturu, nastává čas kdy musíte rozdělit peníze a zjistit, jestli se akce zaplatila.
Nejprve dostane peníze majitel klubu za pronájem, tedy pokud jste si peníze za vstupné vybírali sami. V tom to případě je dalším v pořadí zvukař. Pak vyplatíte cestovní náklady a honorář muzikantům. Peníze předáte také eventuální hostující kapele.
Ušetřením starostí pro kapelu je samozřejmě spolehlivý manažer, který myslí na vše. Každá kapela si však na začátku obvykle musí tímto projít sama.
Popisovaná situace je jiná, když se účastníte s kapelou festivalu. Tam jednáte jen o termínu a výši cestovného či honoráře. Jiné je také to, když jde o samostatné vystoupení jako písničkář.

3. Nahrání hudby

K oslovení pořadatelů, medií, posluchačů, nejvíce pomůže zvukový záznam tvorby skupiny. Není potřeba hned natáčet celou dlouho hrající desku. Na začátek stačí natočit jen několik písní, které jsou určeny k reklamním účelům. Tato nahrávka je pak prezentována a na jejím základě se mohou ozvat lidé, kteří vám snad dopomohou k oficiálnímu albu. V tomto případě platí, že dobrá hudba pomůže více než tisíce slov.


4. Webová prezentace skupiny

V některých částech své práce jsem už okrajově zmínil možnosti internetové propagace. Teď bych ji chtěl přiblížit konkrétněji.

Nejdůležitější je mít hlavní reprezentativní zdroj ověřených a kvalitních informací o kapele, na který můžete odkazovat. To mohou být vlastní webové stránky či vybraný profil na tzv. "komunitních" hudebních i nehudebních serverech (např. facebook.com atd.). Web by měl obsahovat aktuální termíny koncertů, informace pro pořadatele a média, sekci novinek, foto galerii z koncertů či promo snímků skupiny, kontakt pro booking koncertů, diskografii, životopis či historii kapely. Další je ryze na individuální volbě.

K tématu uvádím i výčet možných serverů kde můžete zveřejnit své informace či vlastní hudbu. Některé webové aplikace mají sofistikovaný systém možnosti oslovení případných fanoušků a umožní jejich lepší informovanost o aktualitách. Výčet je uveden včetně dostupných webových adres:

České servery vhodné pro propagaci skupiny:

Bandzone.cz - www.bandzone.cz
Rockmag.cz - www.rockmag.cz
Muzikus - www.muzikus.cz
Freemusic - www.freemusic.cz
Folktime - www.folktime.cz
Teidu - www.teidu.czSvětové servery vhodné pro propagaci skupiny:

Myspace - www.myspace.com
Facebook - www.facebook.com
Folk Alley - www.folkalley.com
Twitter - www.twitter.com


5. Hudební soutěže

Dostat svůj hudební projekt do širšího povědomí posluchačů můžete i účastí na řadě hudebních soutěží. Tyto akce mají obvykle precizně vystavěný postupový systém. Někdy je o postupujících rozhodováno odbornou porotou a často i samotnými posluchači, kteří hlasují přímo na akci či na webu soutěže nebo pomocí telefonního sms hlasování. Často jsou pro vítěze zajištěny peněžní odměny nebo hudební nástroje. Někdy jsou pro úspěšné účastníky určeny postupy na prestižní festivaly. Tyto festivaly jsou často dramaturgicky uzavřené a zahrát si na nich se počítá jako velký úspěch. Pro skupiny je pak cennou zkušeností zahrát si po boku slavných účinkujících na hlavním pódiu.

Pro účast v těchto kláních je často nutné vyplnit obsáhlou přihlášku (kontakt, informace o kapela atd.) a zaslat nosič s hudbou.
Existují soutěže regionální i celorepublikové. Často jsou tyto soutěže žánrově zaměřeny. Zde uvádím některé z nich a to včetně webových adres:


HUDEBNÍ SOUTĚŽE /ROCK, POP, FOLK/

HUDEBNÍ SOUTĚŽE / FOLK, JAZZ, COUNTRY, ALTERNATIVA/

HUDEBNÍ SOUTĚŽE /ROCK/


6. Festivaly a hudební přehlídky

Důležitým prvkem při celkové propagaci je samozřejmě snažit se oslovit organizátory hudebních festivalů. V této souvislosti je nejúčinnější připravit si podrobnou strategii při oslovování konkrétních pořadatelů. Důležitý je výběr vhodných akcí a dopředu si určit vaše požadavky na honorář a cestovné. Samozřejmostí je dodržení všech podmínek smlouvy, kterou uzavřete s organizátory. Ve své práci neuvádím kompletní monitoring hudebních festivalů pořádaných v ČR, protože díky jejich množství, není v mých silách všechny podrobně uvést.


7. Závěr

V mé práci jsem se snažil popsat cesty vhodné pro hudební skupiny či manažery kapel, které chtějí, aby se jejich hudba úspěšně šířila mezi posluchači.

Autor: Michal Kosmonaut Šimíček
 
 

Reklama